Anal fissür Hastalığı nedir? Sebepleri nelerdir?

Eş anlamlı: #Anal Fissür
#Makatta Çatlak, #makatta yırtık

Anal fissür ve anal fistül arasındaki fark

Anal fissür nedir?
Makatın (anüs) iç kısmındaki zarda (Anoderm’de) yırtık olması durumuna anal fissür diyoruz. Makatta çatlak olarak da geçer. Genellikle karıştırılan anal fistül ise, sürekli akıntıya neden olan ve genellikle apse ile başlayan iki ucu açık, iki ucunda epitel ve kanalın içinde epitel (zar) oluşmuş bir kanaldır.

Kabızlık anal fissürün en önemli sebebidir

Anal fissür neden olur ?

Genellikle kabızlık sebebiyle olur. Bazı durumlarda ishal de sebep olabilir.

Bunun dışında ülseratif kolit ve crohn gibi inflamatuar bağırsak hastalıklarında, tüberküloz hastalığında (cilt veremi), cilt kanserlerinde ve anüsün kanserlerinde (kötü huylu tümörlerinde) olabilir. Kabızlık dışındaki sebepler oldukça nadirdir ve genellikle ağrısızdırlar. İyileşmeyen, dirençli çatlaklara neden olurlar ve yerleşim yerleri orta hat dışında ve multiple dır.


Nerede görülür?

Genellikle orta hatta görülür. Orta hat dışında olan yerleşimi atipik kabul edilir. Nadirdir.
Vakaların %90’ı arka tarafta (posteriorda) olur, %10’u anteriorda

Anal Fissürün Belirtileri nelerdir?

Genellikle büyük abdest sonrası zonklayıcı şiddetli bir ağrı ve damla damla kanama şeklindedir. Zonklayıcı ağrı bir süre daha devam eder. Hastalar kabızlıktan şikayetçidirler. Sert bir dışkılama söz konusudur.

Büyük abdest sonrası şiddetli zonklayıcı ağrı ve damla damla kanama önemli belirtilerdir

Yeni gelişmiş bir çatlak ile müzmin bir çatlak arasında fark var mıdır?

Yeni gelişmiş çatlakların zemini pembe renklidir ve tıbbi tedaviye iyi yanıt verirler. Yaklaşık 15-20 gün içinde tamamen iyileşirler. Müzminleşmiş vakalar ise zemini beyazdır ve dışarıda bir meme oluşmuştur. Bu sebeple hastalar bazen basur olduklarını düşünürler. Müzminleşmiş vakalarda da tıbbi tedavi denenmelidir ancak başarı olasılığı düşüktür. Bu vakalar botoks tedavisi yada cerrahi tedaviye kadar gider.

Yazarın yorumu:

Anal fissür tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Anal fissürde sert dışkılama, çatlak oluşmasına
Çatlak oluşması ağrıya
Ağrı da internal sfinkterde spazma ve daha çok ağrıya
Bu da hastanın dışkılamaktan kaçınmasına ve daha sert dışkılamasına neden olur
Bu durumda dışkının yumuşatılması, sıcak oturma banyoları ile spazmın azaltılması yada botulinum toksini, cerrahi sfinkterotomi ile spazmın tamamen çözülmesi ile yapılır.
Botulinum toksininin başarı olasılığı düşüktür ancak geri dönüşü vardır, cerrahi sfinkterotominin başarı olasılığı yüksektir ancak geri dönüşü yoktur.
Ameliyat sonrası 2 ay kadar gaz kaçırma olabilir, zaman içinde düzelir.

Sağlıcakla

Prof. Dr. Gökhan Akbulut

http://www.gokhanakbulut.com http://www.mavilotus.org


Anal Fissürün tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Eş Anlamlı #makatta çatlak tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Anal Fissürün Tedavisi nasıl yapılmalıdır?
Büyük abdestin yumuşak hale getirilmesi
Kabızlık ile mücadele
Diette fiber uygulamaları

Diyette meyve sebze, kepek ve bol posalı gıda tüketimi son derece önemlidir.


Sıcak oturma banyoları
Nitroglycerin yada diltiazem (kan akımını arttırarak yara iyileşmesini hızlandırır)

Anal fissürün Ameliyatsız tedavisi mümkün mü?

Mümkün. Botoks yapılabilir. İnternal sfinkterlere bu enjekte edilir. Yaklaşık olarak 2 ay kadar kaslarda paraliziye neden olur. Bu süre sonunda bir doz daha yapılabilir. Botulinum toksini: İnternal sfinkter kasına injeksiyon geçici olarak paralizi yapar, spazm çözülünce yara iyileşmesi hızlanır

Ameliyatsız tedavi, botoks tedavisi başarı oranı nedir?

Başarı oranı cerrahi müdahaleye göre düşüktür. Ancak oluşturduğu etki geçicidir bu yüzden tercih edilebilir.

Ameliyatsız tedavi, botoks tedavisi kremle yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Özel hazırlanmış kremler ile yapılabilir. Ancak bu yöntemin başarı olasılığı enjeksiyona göre daha düşüktür.

Anal fissürün ameliyatla tedavisi nasıl yapılır?

Anüsün yani makatın iç yüzünde bulunan istemsiz bir kas vardır. Bu kas ağrı sebebiyle spazma uğrar ve kısır bir döngüye neden olur. Cerrahi Tedavi lateral internal sfinkterotomi, cerrahi olarak internal sfinkterin kesilmesi işlemidir.

Cerrahi olarak yapılan ameliyatın yan etkileri var mı?

Evet, bu kasın kesilmesinden sonra bazı hastalarda gaz kaçırma, çok sıkıştığında büyük abdesti tutamama gibi sorunlar olabilir. Ancak bir kaç ay içinde diğer kaslar bu kontrolü sağlar. Bazı kişilerde kalıcı olabilir.

Anal fissür ameliyatlarından sonra gaz kaçırma olabilir bir süre sonra kendiliğinden düzelir

Ameliyatsız tedavi de de bu tür problemler olur mu?

Genellikle olmaz. Bir kaç tekrarlayan botoks tedavilerinde nadiren bu tür kalıcı gaz tutamama problemi olabilir. Çoğunlukla botoksun etkisi geçtikten sonra sfinkter fonksiyonları normale döner.

Hemoroidal hastalığın belirtileri nedir?

Eş anlamlı: #basur hastalığının belirtileri nelerdir? #mayasıl hastalığının belirtileri nelerdir? #makatta meme hastalığının belirtileri nelerdir?

Tromboze eksternal hemoroid (hemoroid içinde kan pıhtısının olması)

Hemoroidal hastalık kendini en çok kanama belirtisi ile ortaya koyar.

Basur

Bazen makatın dışarı çıkması (prolapsus) yada kalın bağırsağın dışarı çıkması durumu ile karşılaşabilir hastalar (rektal prolapsus).

Makatın dışarı çıkması, prolapsus

Ağrı bir diğer önemli belirtidir. Ağrı yanıcı, batıcı, künt tarz da olabilir. Genellikle çok şiddetlidir. Büyük abdest yapıldıktan sonra ya da ıkınma sonrası şiddetlenir. KAnama ile birlikte olabilir. Ani olarak makatın dışarı çıkması (prolapsus) tekrar içeri girmemesi ağrıyı şiddetlendirebilir. Ağrı giderek artıyor, kişinin hareketlerini yürümesini kısıtlıyor ve oturmasını engelliyorsa, klinik tabloya başka problemler eklenmiş demektir. Bunlar arasında tromboze hemoroidler yani basur içinde bir kan pıhtısının oluşması yada hemoroid çevresinde apsenin oluşması yer alabilir.

Ağrı çok değişik şekillerde kendini gösteren önemli bir hastalıktır.

Özellikle dış hemoroidler, kaşıntı, kanama, hassasiyet trombüs yani kan pıhtısı ile basur memesinin tıkanması ile kendini gösterebilir.

Her durum için ayrı bir tedavi düşünülmelidir. Bu belirtiler varsa, hastanın bir doktora başvurması önerilir.

Sağlıcakla…

Prof. Dr. Gökhan Akbulut

Gökhan Akbulut hakkında daha fazla bilgi al

İnternal Hemoroidlerin Sınıflandırılması

İnternal hemoroidleri (iç basur hastalığı) tipleri nelerdir? Tiplerine göre nasıl tedavi edilmelidir?

Eş Anlamlı: #iç hemoroid, #iç basur, #iç hemoroid tipleri, #internal hemoroid klasifikasyonu,

İç ve dış hemoroid

İç hemoroid tanımı: Dentat (dişli çizgi) anal kanalın yani anüsün bittiği ve kalın bağırsağın başladığı yerdir. Bu geçiş alanı dişe benzer bu yüzden dişli çizgi anlamına gelen dentat line olarak tanımlanmıştır. Bu hattın üzerinde kalan basur hastalığına (hemoroidal hastalık) iç basur yada internal hemoroid denir. Bu çizginin altında kalan duruma ise dış basur yada eksternal hemoroid denir.

İç Hemoroidlerin Sınıflandırması:

  1. derece: Sadece kanar, dışarıya çıkmaz (hemoroid ve kalın bağırsak mukozasının dışarıya çıkmasına latince polapsus denir). Bu aşamada genellikle medikal tedavi yeterlidir. Ancak bütün kanamaların mutlaka kanser açısından araştırılması gerektiği unutulmamalıdır.
  2. derece: Kanar, dışarıya çıkar ancak kendiliğinden içeri girer. Bu aşamada medikal tedavi yanısıra bant ligasyonu ve laser uygulamaları etkili olarak tedavi sağlar.
  3. derece: Makattan dışarı çıkar (anüsten) kendiliğinden içeri girmez ancak parmak yardımı ile içeri ittirilebilir. Bu aşamada bir hastalıkta medikal tedavi genellikle yetersiz kalır. Bant ligasyonu, laser uygulamaları yanı sıra cerrahi tedavi gerekebilir.
  4. derece: Makattan dışarı çıkar ve parmakla içeri ittirilemez. Bu durum bu hastalığın en ileri evresidir ve acil ameliyat gerektirir.

Hemoroidler, vücudun diğer organları gibi muazzam fonsiyonları olan önemli organlardır. Önemli olan bu hastalığın ilerlemesini engellemek mümkün olduğunca fonksiyonel olarak kalmasını sağlamaktır.

Bu sebeple, kabızlık ve buna bağlı aşırı ıkınmanın neden olduğu durumlardan kaçınmak için önlem almak gereklidir.

Sağlıcakla…

Prof. Dr. Gökhan Akbulut

http://www.gokhanakbulut.com

Kaynak: Schwartz, Principles of Surgery, 11. Edi.

Hemoroidal Hastalık Sebepleri

Eş anlamlı: #Hemoroid, #Basur, #Makattameme

Tanım: Peri anal bölgede bulunan toplar damarlara ait yastıkçıkların anormal şekilde şişmesi, özelliğini kaybetmesi, kanaması, kaşıntı, ağrı ve trombüs (pıhtı ile tıkanması) enfeksiyonlara neden olması.

Hemoroidler, anüs (makat) bölgesini defekasyon (büyük abdest yapma) sırasında sert dışkıdan korurlar. Aynı zamanda, tam kapalı olduğunda sıvı ve gaz kaçağını minimale indirirler. Bu sebeple mümkün olduğunca korunmalı ve fonksiyonel halde tutulmalıdırlar.

Hemen semptom veren bir hemoroidin alınması uygun bir yöntem değildir. Mümkün olduğunca koruyucu önlemler alınmalıdır.

Sebebi: Defekasyon (büyük abdest yapılması) sırasında aşırı ve uzamış #ıkınma, #kabızlık

Uzun süre ayakta durma

Uzun süre oturma, oturarak çalışma

Koyu renkle görülenler hemoroidal hastalık olarak şematize edilmiştir.

Ailede hemoroidal hastalığa yatkınlığın olması, aile bireylerinde hastalığın bulunması.

Hepsi önemli olan bu sebepler içinde değiştirilebilecek olan dışkılama alışkanlıkları ve kabızlıktır. Bir de özellikle düzenli spor yapmak, örneğin düzenli yürüyüş yapmak. Fiziksel hareket bağırsak hareketlerini de arttırır. Kabızlığa iyi gelir. Bol posalı gıdalar, bol su tüketmek, kepek, mutlaka öğünlerde salatanın bulunması, kabızlığı önleyecektir.

Hemoroidal hastalıkta aşırı ıkınma, önemli sebepler arasındadır. Doğru bir defekasyon (büyük abdest) 15 dakikada yapılmalı ve aşırı ıkınmadan kaçınılmalıdır.

Prof. Dr. Gökhan Akbulut

http://www.gokhanakbulut.com

Proktoloji hangi hastalıklarla ilgilidir?

Proktoloji bilim dalının konu başlıkları nelerdir?

Proktoloji rektum yani kalın bağırsağın çıkış bölgesinin ve anüs (makat) çevresinin hastalıkları ile ilgilenir.

proktitis ve fistül

Bu hastalıklar Rektum için, proktit dediğimiz rektumun infeksiyon hastalıklarını içerir. Bunların içinde ülseratif kolit ve Crohn’s gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları da yer alır.

Rektumun ülserleri iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere proktolojinin ilgi alanı içindedir.

Anal fissür, makatta çatlak

Anal kanalın hastalıkları hemoroid (Basur) iç ve dış olmak üzere, anal fissür (makatta çatlak), anal fistül ve perianal apse proktolojinin konuları arasındadır. Ayrıca anal kanalın fonsiyonel hastalıkları yani inkontinans (büyük abdest tutamama) ve anismus (büyük abdest yapamama), prolapsus (bağırsağın anal kanaldan dışarıya çıkması hastalıkları da önemli bir yer tutar.

İç ve dış hemoroidal hastalık. Anüsün bir kesiti görülüyor. Koyu renkli boyananlar hemoroidal hastalıktır.

Peri anal bölge kaşıntıları ve peri anal bölge arkasında yer alan pilonidal sinüs hastalığı yani kıl dönmesi de gene proktoloji konuları arasındadır.

Proktoloji nedir?

Proktoloji nedir? Neyi Amaçlar?

Proktoloji, kalın bağırsağın çıkış yeri olan rektum ve anal kanal (makat) ve çevresinin hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına denir.

Anüs ve Rektum

Hassas bir bölge olduğu için, ağrısı şiddetlidir. Kanama, kaşıntı ve akıntı şikayetlerine neden olabilir.

Hastalar, doktora başvurmaya çekindikleri için genellikle tanısı geç konur, komplikasyonlarla birlikte olduğunda başvuru oluşur.

Oysa erken safhalarda başvurmak hastalığın seyri açısından daha iyidir.

Proktoloji bilimi, hastaların daha az ağrı çekmesi ve teşhisinin daha erken konmasını sağlamayı amaçlar.

Aynı zamanda benzer belirtilere neden olduğu için kalın bağırsak ve makat bölgesi kanserlerinin de erken teşhisini sağlar.

Prof. Dr. Gökhan Akbulut

http://www.gokhanakbulut.com

Kolon Kanseri